Nauka języków obcych w Centrum Edukacyjnym prowadzona jest metodami tradycyjnymi w oparciu o nasz autorski program nauczania. Na zajęciach lektorzy kładą nacisk na umiejętność posługiwania się danym językiem w sposób praktyczny. Kładziemy nacisk na aktywne rozwijanie podstawowych zdolności językowych takich jak mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu.

Kształcenie odbywa się na wszystkich poziomach nauczania, dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Szczególną uwagę przywiązujemy do podziału na małe grupy, dobór wiekowy w grupach i stopień zaawansowania danego języka.

Przygotowywujemy do egzaminów organizowanych przez:

Egzaminy te umożliwiają uzyskanie powszechnie uznawanych certyfikatów, potwierdzających stopień znajomości danego języka obcego.

Od kilku lat jesteśmy członkiem Addvantage, programu partnerskiego the British Council.

Standardowe zajęcia językowe odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Organizujemy również zajęcia które odbywają się raz w tygodniu po dwie lub trzy godziny lekcyjne.

Rok szkolny w Centrum Edukacyjnym zaczyna się zawsze w połowie września danego roku i trwa do czerwca. Obejmuje w standardowym systemie 120 godzin lekcyjnych.